Βάσει της υπ΄αριθμ. 960/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα του ΕΣΠΕΛ στους αναδόχους των έργων.

Βάσει της υπ΄αριθμ. 960/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα του ΕΣΠΕΛ στους αναδόχους των έργων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καλέστε στα γραφεία του Συνδέσμου.