Πρόσκληση κατάρτισης καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και ΜελΕτητών ΔημοσίωνΈργων για το έτος 2021 ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.