Διευρευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διευρευνητική προσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.