Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνμε θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος»

Την Ε. 2151 /02-08-2019 θα την βρείτε εδώ.