ΠΡΟΣΟΧΗ : Ανάλυση της υπ' αριθμ. 20319/24.3.2020 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιο Γακίδη

ΠΕΣΕΔΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ : Ανάλυση της  υπ' αριθμ. 20319/24.3.2020 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιο Γακίδη

Η υπ' αριθ. 20319/24.3.2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί "Aναβολής διενέργειας διαγωνισμών,παράτασης προθεσμιών και άλλες διατάξεις , για το χρονικό διάστημα  από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19" (ΦΕΚ Β'1022/24.3.2020), αφορά (σε όλα τα κεφάλαια της όπως : αναβολή διαγωνισμών ,παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων ή προσφορών ,αναστολή κάθε είδους προθεσμιών ανάθεσης και εκτέλεσης , υπέρ των αναδόχων ή των υπηρεσιών , και παράταση των συμβατικών προθεσμιών κατά την εκτέλεση συμβάσεων) μόνο στους διαγωνισμούς και στις συμβάσεις έργων όπου αναθέτουσα αρχή ή κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δεν αφορά στους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις έργων άλλων Υπουργείων ή φορέων όπως Δήμους, Περιφέρειες, Δ.Ε.Η.,, Ο.Σ.Ε., κ.λπ. Για τους φορείς αυτούς θα πρέπει να εκδοθεί σχετική πράξη από τους ίδιους.

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ